Kladky

Pevná kladka

Pevná kladka je druh kladky, kdy je upevněné kolečko, a to v ose, kolem které se otáčí, a provaz je provlečený přes kladku, na jednom jeho konci je zavěšeno těleso (břemeno), na druhý konec působí síla člověka nebo stroje.
Pevná kladka neušetří sílu, na rozdíl od volné kladky. Aby byla pevná kladka v rovnováze, musí na oba konce provazu působit stejně velká síla. Výhodou je změna směru síly, např. zvedání břemene se děje taháním provazu směrem dolů, nikoliv nahoru.


Volná kladka

Volná kladka je druh kladky, kdy je upevněný jeden konec provazu, na provaze se pohybuje kolečko na jehož ose je zavěšeno těleso (břemeno), na druhý konec provazu působí síla člověka nebo stroje.
Volná kladka ušetří asi polovinu síly. Aby byla volná kladka při zvedání břemene v rovnováze, musí na provaz působit síla o poloviční velikosti, než je tíha břemene a kladky.
Nevýhodou volné kladky při zvedání je, že je nutné zvedat samotnou kladku a působit směrem vzhůru stejně jako bez kladky. Toto lze odstranit spojením volné a pevné kladky do kladkostroje.


Kladkostroj

nejjednodušší kladkostrojKladkostroj je jednoduchý stroj, který vznikne spojením pevné kladky a volné kladky, příp. více kladek.
Kladkostroj kombinuje výhody volné kladky - ušetření poloviny síly(uzvedneme stejnou hmotnost, kterou sami vážíme) - a pevné kladky - změna směru síly. Např. těleso o tíze G lze zvednout kladkostrojem s 1 volnou a 1 pevnou kladkou silou asi G/2 směřující dolů.
Při použití více kladek se potřebná síla F vypočte: F = G / n , kde G je tíha břemene + volných kladek, n je počet provazů, na kterých volné kladky visí.